Stefan Krukowski archeolog, wybitny badacz Krzemionek Opatowskich

Tytuł

Stefan Krukowski archeolog, wybitny badacz Krzemionek Opatowskich

Opis

Krukowski Stefan archeolog, wybitny badacz Krzemionek Opatowskich i epoki kamienia zakresie paleolitu oraz mezolitu.
Przyjaciel Mieczysława Radwana i towarzysz " wypraw" krajoznawczych Mieczysława Radwana i Jana Samsonowicza, w poszukiwaniu śladów starożytnego hutnictwa w okresie ostrowieckim 1920-37. W 1933 roku badał stanowiska żużla na terenach wsi Rudki, Cząstków, Słupia Stara i Chybice, przy współudziale J. Bartysa i Z. Durczewskiego (badania notowane, nieopublikowane)
Od 1925 roku prowadził badania w neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich, odkrytej w 1922 roku przez J. Samsonowicza. W latach 1929 – 1932 dzięki jego staraniom oraz staraniom Mieczysława Radwana i Romana Jakimowicza z Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i wielu innych, wykupiono dużą część pola eksploatacyjnego kopalni, co stworzyło podwaliny pod przyszły rezerwat Krzemionek Opatowskich, a następnie Muzeum. Od 1956 profesor Inst. Historii Kultury Materialnej PAN; odkrył i przebadał wiele ważnych stanowisk jaskiniowych, lessowych, piaskowych i kopalnianych, m.in.: Ciemna i Okiennik, Piekary, Góra Puławska, Świdry Wielkie, Krzemionki; prowadził także wykopaliska w Gruzji, Rosji i na Ukrainie; podczas badań dokonał istotnych ustaleń w dziedzinie geologii plejstocenu; inicjator i zwolennik tworzenia odrębnej pol. terminologii prahist., co powodowało duże opory w publikowaniu jego prac; Prahistoria ziem polskich (Paleolit, 1939, reedycja 1948), będąca syntezą paleolitu pol., stanowi do dziś podstawowe dzieło z tego zakresu; inne prace, m.in. Krzemionki Opatowskie (1939), Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych (1976, wspólnie z A. Nowakowskim). Urodzony w 1890 roku , zmarł w 1982 w Warszawie.

Wczesne publikacje dot. Krzemionek Opatowskich :
Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy. 1937 T.22 nr11-12 projekt okładki Wacław Radwan.
Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy. 1937 T.22 nr9-10
projekt okładki Wacław Radwan.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przechowuje dokumentację działalności S. W. Krukowskiego

Źródło

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Krukowski-Stefan;3927786.html

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1890