Dymarki świętokrzyskie. Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich przez M. Radwan, K. Bielenin, W. Różański.

Tytuł

Dymarki świętokrzyskie. Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich przez M. Radwan, K. Bielenin, W. Różański.

Opis

Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich i roli Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego, profesorów AGH, metalurgów oraz prof. Kazimierza Bielenina, archeologa.
List Otwarty do prof. Szymona Orzechowskiego z dyskusją. List do Rektorów AGH. List do wykładowców i uczestników Sesji popularnonaukowej z cyklu "Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej" pt. "Radwanowie w dziejach Ostrowca" 18 maja 2019 roku.

Po przeprowadzeniu kwerendy w aktach Zakładu Historii Nauki i Techniki w lipcu 2020 ustalono, że Zespół Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk nie miał formalnie zorganizowanej grupy pracowniczej, lecz działający pod kierownictwem Mieczysława Radwana przewodniczącego, badawczy „aktyw Zespołu” (tak określał to M. Radwan w swych sprawozdaniach). W skład powołanej przez M. Radwana aktywnej grupy badaczy, wchodzili w latach 1954 - 1968:

Mieczysław Radwan - metalurg, doc. AGH, kierownik Katedry Maszyn Hutniczych, od 1957 kierownik Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych, przewodniczący Zespołu,
Jerzy Piaskowski - metalurg, mgr nauk technicznych, historyk metalurgii, odlewnictwa i hutnictwa,
Kazimierz Bielenin - archeolog, magister historii sztuki, Muzeum Archeologiczne - umowa od października 1955 r. Od 1963 roku doktor nauk humanistycznych,
Stanisław Holewiński – metalurg AGH, docent (1954–1957), profesor nadzwyczajny (1957–1960),
Wacław Różański - metalurg AGH, adiunkt, docent od1958, od 1965 roku profesor,
Stanisław Miczulski - pierwszy etatowy pracownik Zespołu, historyk Pracownik PAN- w Krakowie,

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1955