M. Radwan, K. Bielenin, W. Różański. Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich

Tytuł

M. Radwan, K. Bielenin, W. Różański. Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich

Opis

Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich i roli Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego, profesorów AGH, metalurgów oraz prof. Kazimierza Bielenina, archeologa.
List Otwarty do prof. Szymona Orzechowskiego z dyskusją. List do Rektorów AGH.

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1955