Eugenia Radwan Kłopotowska ( Eugenia Kłopotowska ) siostra Bronisława Radwana, ciotka Mieczysława Radwana

Tytuł

Eugenia Radwan Kłopotowska ( Eugenia Kłopotowska ) siostra Bronisława Radwana, ciotka Mieczysława Radwana

Opis

Eugenia Franciszka z Radwanów Kłopotowska była córką Józefa Radwna h. własnego - zawiadowcy hut i Julianny Pauler (Pauller), córki dzierżawcy Pogłodowa, Franciszka Paulera i Franciszki Skalskiej.
Eugenia Franciszka z Radwanów urodziła się w Furmanowie par. Niekłań Wielki w 1851 roku, a jej ojciec był notowany jako zawiadowca fabryk kuźniczych w Furmanowie w latach ok 1841- 1857, których właścicielką była Stefania Małachowska a po jej śmierci w 1857, syn Ludwik Kazimierz Plater, który po pożarze w roku 1876 odbudował i unowocześnił zakład.
Mężem Eugenii Radwan został Florian Cyriak Kłopotowski, powstaniec 1863 roku, syn Walentego i Kunegundy Gołębiowskej. Był rządcą w różnych majątkach w różnych zakątkach Polski, szczególnie dłuższy czas zarządzał majątkiem Platerów. W Niekłaniu Wielkim w 1874 roku poślubił Eugenię Radwan, córkę nieżyjącego zawiadowcy wielkiego pieca w Furmanowie - Niekłaniu należącego do Platerów.

Prawdopodobnie przed 1900 rokiem Franciszek Kłopotowski i Eugenia przeprowadzili się z rodziną do Radomia, gdzie wynajęli kamienicę ze sklepem.

Florian i Eugenia Kłopotowscy mieli dzieci : Anielę urodzoną w 1875 roku w Niekłaniu,
Stefana Franciszka, który w 1901 roku w Sieradzu poślubił Michalinę Magdalenę Formańską, ich wnuk (Jacek Rynkowski) jest profesorem chemii w Łodzi.
Zofię, która wyszła za Dębickiego i mieszkała na Wójtostwie koło Kozienic
Marię , prowadziła sklep w kamienicy w Radomiu; umarła bezpotomnie
Józefa- najmłodszego syna
Jadwigę Kłopotowską, która wyszła za mąż za Ryszarda Bolesława Tadeusza Sławińskiego (jako jego druga żona; pierwsza żona umarła na hiszpankę, pozostawiając córkę Irenę). Owocem tego związku był Marian Eugeniusz (drugie imię dostał po swojej babce), który urodził się 2.08.1924 r. w Radomiu.

Marian Eugeniusz Sławiński po wojnie przyjechał do Wrocławia, skończył budownictwo na Politechnice i ożenił się z Julią Talent. Ich dziećmi są: Urszula, która skończyła farmację i Piotr, który skończył fizykę, ale pracuje obecnie jako informatyk. Piotr Sławiński ma dwoje dzieci: Katarzynę i Jana
Urszula, wyszła za mąż za Mieczysława Zagórskiego, ich jedynym synem jest Karol.

Florian Kłopotowski miał notowanego brata Ksawerego Kłopotowskiego, który w roku 1883 w Suchedniowie poślubił Bronisławę Bartel

Twórca

Karol Zagórski, Maria Radwan

Data

1851