DOROCZNA SESJA ZESPOŁU HISTORII POLSKIEJ TECHNIKI HUTNICZEJ I ODLEWNICZEJ KOMITETU HISTORII NAUKI PAN (1957 R.)

Tytuł

DOROCZNA SESJA ZESPOŁU HISTORII POLSKIEJ TECHNIKI HUTNICZEJ I ODLEWNICZEJ KOMITETU HISTORII NAUKI PAN (1957 R.)

Opis

W dniu 10 grudnia 1957 r. odbyła się w Krakowie doroczna sesja Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej zorganizowana przy współudziale Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Katedry Historii Techniki Akademii Górni-czo-Hutniczej. Sesję otwarł przewodniczący, prof. inż. M. Radwan, dając przegląd prac Zespołu w 1957 r.

Źródło

Sprawozdania Archeologiczne, z. VII

Data

1957