PRACE WYKOPALISKOWE W RUDKACH. M. Radwan 1956

Tytuł

PRACE WYKOPALISKOWE W RUDKACH. M. Radwan 1956

Opis

W ramach prac Zespołu Historii Hutnictwa i Górnictwa Polskiego przy
Komitecie Historii Nauk PAN w początkach maja br, został dokonany wypad terenowy w okolice Łysogór dla zbadania stanowisk, które by jak najwięcej rzuciły światła na pochodzenie żużli po pierwotnym procesie wytapiania żelaza

Źródło

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 1/4, 846-847 1956

Data

1956