KONFERENCJA METALURGÓW I METALOZNAWCÓW
Z ARCHEOLOGAMI I HISTORYKAMI. M.Radwan 1956

Tytuł

KONFERENCJA METALURGÓW I METALOZNAWCÓW
Z ARCHEOLOGAMI I HISTORYKAMI. M.Radwan 1956

Opis

Z inicjatywy Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej przy Sekcji Historii
Techniki i Nauk Technicznych KHN PAN została zorganizowana przez
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN i wspomnianą Sekcję Historii
Techniki robocza konferencja metalurgów i metaloznawców z archeologami
i historykami w Krakowie w dniu 2 marca 1956 roku

Źródło

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 1/3, 646-651 1956

Data

1956