Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, tom V, pod redakcją Jana Pazdura - recenzja M.Radwan 1961

Tytuł

Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, tom V, pod redakcją Jana Pazdura - recenzja M.Radwan 1961

Temat

Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, tom V, pod redakcją Jana Pazdura,Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa—Wrocław 1960, s. 146. Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 6/3, 485-486 1961

Data

1961