Podstawowe problemy współczesnej techniki T. IV. - recenzja M.Radwan 1960

Tytuł

Podstawowe problemy współczesnej techniki T. IV. - recenzja M.Radwan 1960

Temat

Podstawowe problemy współczesnej techniki T. IV. Państwowe. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 336.
Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 5/3-4, 484-487

Data

1960