M. Radwan do E. Massalski list w sprawie Krzemionek Opatowskich z dn. 30.06.1960

Tytuł

M. Radwan do E. Massalski list w sprawie Krzemionek Opatowskich z dn. 30.06.1960

Temat

M. Radwan do E. Massalski list 30. 06. 1960

Opis

Oficjalne pismo M. Radwana do E. Massalskiego jako Dyrektora Muzeum Świętokrzyskiego w sprawie Krzemionek Opatowskich, przesyłające list jaki otrzymał M. Radwan od Jana Kosteckiego z Instytutu Geologicznego.
W którym dowiadujemy się m.inn. :
- że M. Radwan w korespondencji z Janem Kosteckim z dn. 12.06. 1960 r zasugerował zgłoszenie Krzemionek do ONZ lub UNESCO ( str. 5 ), sugestia ziściła się po 59 latach!,
- o inwestycjach huty Ostrowiec zagrażających Krzemionkom,
- o apelu S. Krukowskiego dotyczących Krzemionek i o deklaracji Krukowskiego w sprawie opracowania obiektów krzemionkowskich znajdujących się w Warszawie,
- o istnieniu w PAN-ie komisji dot. Krzemionek, która się ujawniła po apelu S.Krukowskiego,
- o konieczności powołania Towarzystwa Przyjaciół Krzemionek

Twórca

Jan Kostecki, M. Radwan

Źródło

AP w Kielcach 21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach. Fot. Maciej Terek "Allegata"

Data

1960