Dymarki Świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list dot. badań inż. Owczarka w Rudkach i badań terenowych z dnia 18.08.1960

Tytuł

Dymarki Świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list dot. badań inż. Owczarka w Rudkach i badań terenowych z dnia 18.08.1960

Opis

M. Radwan do E. Massalski list z dnia 18.08.0960 dot. badań inż. Owczarka w Rudkach, planowanych badań terenowych we wrześniu i październiku oraz prośba o przysłanie archeologów pp. Pyzika i Kuczyńskiego

Twórca

M.Radwan

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1960