Andrzej Radwan, stryj Mieczysława Radwana

Tytuł

Andrzej Radwan, stryj Mieczysława Radwana

Opis

Andrzej Wincenty Radwan prawnik, dyrektor Warszawskiej Izby Karnej, najmłodszy syn Józefa Jakuba Radwana i Julianny Pauller, urodzony w Furmanowie-Niekłaniu w 1857 roku. Poślubił w 1912 roku w Warszawie w kościele św. Aleksandra Józefę Annę Rojek córkę Aleksandra i Anny.
Zmarł zmarł dnia 27 XII 1937, pochowany - Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 224, rząd 5, miejsce 5: Marcjanna Wanda Rojek inw. 42760, w grobie siostry Marcjanny z Radwanów.

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum RR

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1857