"Wspomnienia moje z pracy w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym"

Tytuł

"Wspomnienia moje z pracy w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym"

Temat

Wspomnienia doc. mgr inż. Mieczysława Radwana

Opis

Wspomnienia Mieczysława Wincentego Radwana z pracy w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym oddział Ostrowiec, obecnie Ostrowiec Świętokrzyski i z okresu po drugiej wojnie światowej na rzecz ochrony zabytków techniki. 3 strony maszynopisu

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1967-03-07

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

polski