Maciej Wincenty Radwan "Rymwid", żołnierz AK

Tytuł

Maciej Wincenty Radwan "Rymwid", żołnierz AK

Temat

Nota biograficzna prof. Macieja Radwana, syna Mieczysława Radwana

Opis

Maciej Wincenty Radwan polski metalurg i fizyk, prof. Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Badań Jądrowych , Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i Politechniki Poznańskiej. Absolwent Politechniki Śląskiej i Szkoły Technicznej „ Wawelberga” w Warszawie .
Organizator pierwszego (1947) Laboratorium. Izotopowego w hucie „Łabędy”. Konstruktor pierwszego polskiego izotopowego defektoskopu „Maciuś”. Żołnierz AK , partyzant. Urodził się 5 kwietnia 1922 w Klimkiewiczowie pow. Opatów (dziś dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego) , zmarł 23 grudnia 1988 w Poznaniu

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1922

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów