Mieczysław Radwan 1889-1968 . Wacław Różański 1968

Tytuł

Mieczysław Radwan 1889-1968 . Wacław Różański 1968

Temat

Wacław Różański pisze o M. Radwanie. Błędnie przypisany autor Olszewski, który jest autorem spisu publikacji Radwana. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968,13/3, 657–664

Źródło

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968,13/3, 657–664