Zarys Historii Oddziałów PTK – PTTK w Ostrowcu Św. 1913 – 1973”. Stanisław Jeżewski

Tytuł

Zarys Historii Oddziałów PTK – PTTK w Ostrowcu Św. 1913 – 1973”. Stanisław Jeżewski

Temat

Zarys Historii Oddziałów PTK – PTTK w Ostrowcu Św. 1913 – 1973” autorstwa Stanisława Jeżewskiego

Opis

...."Wznowienie działalności nastąpiło jesienią 1924 roku. Okres międzywojenny był bardzo bogaty w różnorakie przedsięwzięcia. W 1925 roku zorganizowano wyprawę naukową do neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Wyprawą kierował dr Józef Żurowski, a uczestniczył w niej Jan Samsonowicz, odkrywca prehistorycznego obiektu. Rozpoczęły się prace badawcze i starania o ochronę obiektu, a zgromadzone wówczas eksponaty dały początek zbiorom nowo tworzonego muzeum. Na siedzibę Oddziału i Muzeum PTK w roku 1926, Stanisław Saski ofiarował pomieszczenia przy ulicy Górzystej 3. Kierownictwo muzeum powierzono Mieczysławowi Radwanowi. Kustoszem została Maryla Żakowska. Muzeum gromadziło eksponaty z dziedziny archeologii, geologii, historii, numizmatyki, fotografii. Otwarcie miało miejsce rok później. W uroczystości uczestniczył Aleksander Janowski, wybitny krajoznawca i podróżnik, który z tej okazji wygłosił odczyt o muzealnictwie w Stanach Zjednoczonych. Oprócz wystaw stałych organizowano czasowe, np. „Ceramiki ludowej z ośrodków garncarskich Denkowa, Iłży i Łagowa”, „Polska w grafice artystycznej i portret w sztuce medalierskiej”. Muzeum uczestniczyło również w organizacji eksponowanej w Kielcach i Warszawie „Wystawy Świętokrzyskiej” prezentującej dzieje i dorobek regionu. Dużym przedsięwzięciem było zakupienie z dobrowolnych ofiar członków tzw. „skarbu kunowskiego”.W 10. rocznicę odzyskania niepodległości Polski, Oddział wydał „Monografię Ostrowca.” Praca pod redakcją M. Radwana ukazała się w wydaniu broszurowym „Ostrowiec 1924r.” W „Ziemi” ukazywały się artykuły: M. Radwana „ O Krzemionkach Opatowskich”, „Dolina rzeki Kamiennej w programie Staszica i Drucko-Lubeckiego”, „Pierwotne hutnictwo żelaza na północnym zboczu Łysogór”, M. Żakowskiej „Denków, ośrodek przemysłu ceramicznego w powiecie opatowskim.”

Oddział dwukrotnie wydał serie pocztówek – dorobek sekcji fotograficznej, na których przedstawione były widoki Ostrowca i najbliższej okolicy. Autorami zdjęć byli Stanisław Żakowski, Julian Żakowski i Tadeusz Rekwirowicz.

W roku 1927 wytyczono pierwsze szlaki turystyczne wiodące z Ostrowca, Ćmielowa i Nietuliska na Święty Krzyż, a następne w roku 1930 z Ćmielowa do Bałtowa i z Wąchocka do Bodzentyna. W tym czasie wspólnie z Oddziałami PTK w Sandomierzu i Kielcach wydano mapę szlaków turystycznych.

14 września 1930 roku odsłonięto na dzwonnicy w Ćmielowie, ufundowaną przez oddział, tablicę poświęconą wybitnemu przyrodnikowi prof. Marianowi Raciborskiemu. Na uroczystości przemawiał prof. dr Władysław Szafer. Z tej okazji wydano broszurę „O pomnik prof. Mariana Raciborskiego” –autorstwa M. Radwana."

Źródło

http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Ziemia_NR_07_1932.pdf

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1973