Wacław Radwan (Wacław Teofil Radwan)"Profesor", żołnierz AK

Tytuł

Wacław Radwan (Wacław Teofil Radwan)"Profesor", żołnierz AK

Temat

Nota biograficzna Wacława Teofila Radwna profesora ASP, brata Mieczysława Radwana

Opis

Wacław Teofil Radwan artysta grafik i malarz, profesor ASP, był synem Bronisława i Marii Eleonory z Reklewskich. Urodził się 6 lutego 1887 w Żarnowie, pow. opoczyński. Naukę rozpoczął w szkole w Radomiu. W 1905 roku wziął udział w organizacji strajku szkolnego i został relegowany. W tym roku rozpoczął naukę w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (przekształconej później w Akademię Sztuk Pięknych, ASP). Jego nauczycielami byli m.in. Ferdynand Ruszczyc i Xawery Dunikowski. Najbardziej interesował się grafiką, sztuką książki i projektowaniem wnętrz, malował też pejzaże (obrazy olejne i akwarele). W 1912 roku był współorganizatorem Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Młoda Sztuka”.
Wybuch I wojny przerwał prace Wacława Radwana nad polichromią kaplicy w pałacu Łubieńskich w Mieszawie koło Orszy. Przebywał on w tych okolicach do 1918 roku, m.in. administrując majątkiem Jazwy w pow. sieńskim (własność Nitosławskich-Krasickich) i pracując społecznie jako instruktor powiatowy z ramienia Centralnego Komitetu Pomocy Uciekinierom. Wtedy to poznał Marię Nowacką , córkę Konstantego Nowackiego i Heleny z Boguszewskich, właścicieli majątku Konstantynów (obecnie Białoruś), którą poślubił w 1919 i z którą miał córkę, Hannę (ur. 1925).
Po powrocie do Warszawy w 1918 Wacław Radwan początkowo pracował w biurze budowy kolei Sierpc-Nasielsk razem z bratem Mieczysławem, a po roku powrócił do działalności artystycznej. Projektował plakaty, ulotki, wnętrza i meble (m.in. dla firmy Bracia Jabłkowscy). Otrzymał nagrody za projekty wnętrz Świątyni Opatrzności Bożej w Białymstoku i gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W tym samym roku Radwan rozpoczął pracę pedagogiczną. W 1929 Wacław kupił działkę w Zalesiu Dolnym przy ul. Modrzewiowej 25. Dom i rozplanowanie działki były jego dziełem. Najpierw w 1932 powstała 1/3 parterowa część obecnego budynku projektu Leona Marka Suzina potem w 1939, budynek powiększono rozbudowując część parterową i dodając piętro. Wacław Radwan mieszkał w tym domu wraz z rodziną od 1939 aż do śmierci w 1962 . Budynek zasługuje na uznanie nie tylko na oryginalny i dobrze zachowany styl modernistyczny, ale także na własnoręcznie wykonane przez Wacława Radwana żyrandole i meble.
W czasie okupacji niemieckiej Wacław T. Radwan uczestniczył w działaniach Armii Krajowej pod pseudonimem „Profesor”, zarówno w tajnym nauczaniu jak i w działalności służb łączności w Oddziale V AK., prowadząc „pracownię skrytek” (schowków). Opracowywał różnorodne sposoby ukrywania materiałów, przewożonych przez kurierów, np. mikrofilmów.
Po zakończeniu wojny Wacław T. Radwan mieszkał w Zalesiu dolnym i wykładał grafikę w MSSZiZ, przekształconej w Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (WSSP), a następnie przyłączonej do Akademii Sztuk Pięknych (1950). W 1951 został profesorem zwyczajnym na Wydziale Grafiki ASP gdzie kierował Doświadczalną Pracownią Typograficzną. Specjalizował się w drzeworytnictwie, profesor na warszawskim ASP i dziekan Wydziału Grafiki. Wacław Radwan był autorem wielu drzeworytów, m.in. do „Pana Tadeusza”,„Starej baśni”, "Pamiętników” J.Ch. Paska czy do wydanego w 1951 roku zaginionego utworu Norwida „Prometidion”. Największy zbiór odbitek graficznych artysty znajduje się w zbiorach MNW. Zmarł w 1962 w Zalesiu Dolnym. Został pochowany w Piasecznie

Twórca

Maria Wikoria Radwan, Piotr Wolski

Źródło

Maria Zakrzewska: Radwan Wacław Teofil (1887–1962). W: Polski Słownik Biograficzny. T. 30/1, Wikipedia, Piotr Wolski

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1887

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów