Krystyna Radwan ( Krystyna Affanasowicz ) "Zofia", żołnierz AK

Tytuł

Krystyna Radwan ( Krystyna Affanasowicz ) "Zofia", żołnierz AK

Temat

Nota biograficzna Krystyny z Radwanów Affanasowiczowej, córki Mieczysława Radwana

Opis

Krystyna z Radwanów Affanasowiczowa, córka Mieczysława Radwana i Stanisławy z Chmielnickich, urodziła się 15.05.1925 w Klimkiewiczowie (obecnie część Ostrowca Świętokrzyskiego) przy ul. Kościuszki 5. Poród odbierał dr Wardyński a ochrzczona została w kościele w Szewnej.
Po ukończeniu 6 roku życia wraz z siedmioma rówieśnikami, rozpoczęła naukę na tzw. kompletach. Zatrudniono nauczycielkę p. Zofię Synoradzką, która prowadziła lekcje dla zebranej grupy na zmianę w każdym z domów uczniów.
Po trzech latach kompletów rozpoczęła naukę w nowootwartej Szkole Podstawowej uruchomionej przy Gimnazjum w Ostrowcu. W czerwcu 1937 roku Krystyna ukończyła Szkołą Podstawową a jej brat Maciej ukończył Gimnazjum i latem, razem z matką Stanisławą Radwanową opuścili Ostrowiec i dołączyli do ojca Mieczysława Radwana, który został zatrudniony w „Hucie Pokój” w Nowym Bytomiu. Zdała egzamin do Gimnazjum w Chorzowie a Maciej do Liceum również w Chorzowie.
Latem 1939 roku Krystyna z bratem Maciejem spędzali wakacje na obozach harcerskich ( Maciej na Węgrzech) a później z matką w Ciechocinku. Wrócili do Nowego Bytomia po 20 sierpnia. Ponieważ było już mocno odczuwalne napięcie przed wybuchem wojny, ustalono, że Krystyna i Maciej spędzą ostatnie dni wakacji w Krakowie u brata Mieczysława , Stanisława Radwana ( Nowy Bytom leżał bardzo blisko granicy polsko-niemieckiej ). Matka, Stanisława Radwanowa, dojechała do nich do Krakowa 1-go września i razem z rodziną brata Mieczysława wyruszyli samochodem na wschód, uciekając przed niemieckimi wojskami. Niedaleko Ostrowca rodziny rozdzieliły się i Krystyna z Matką i bratem Maciejem dotarli w końcu pod Maniewicze przy wschodniej granicy, niedaleko miejscowości Sarny. Tam dowiedzieli się, że wojska sowieckie wkroczyły do Polski a pociąg , którym jechali, został ostrzelany przez bandy ukraińskie. Wobec tego wrócili do Brześcia a następnie pojechali do Białegostoku do Wandy Boczkowskiej, siostry Mieczysława. Spędzili tam dwa miesiące. Do Ostrowca wrócili po drodze zatrzymując się w Milanówku, a z Mieczysławem Radwanem spotkali się u jego siostry Haliny gdzie ustalony był ustalony punkt kontaktowy.
Bruno Absolon, jeden z dyrektorów „Huty Pokój”, zaproponował Mieczysławowi Radwanowi pracę w Chlewiskach koło Szydłowca, gdzie mieściła się filia „Huty Pokój ale z powodu niemieckich represji na okolicznej ludności sprzyjającej żołnierzom Hubala, wyjechali z Chlewisk do Stąporkowa, gdzie znajdowała się kopalnia rudy, również należąca do tej huty. Zamieszkali w willi Halinówka w Czarnieckiej Górze / obecny adres : Czarniecka Góra 59 / .
W Czarnieckiej Górze, ok. 1942 roku zaczęła się praca konspiracyjna Krystyny sp. "Zofia", w której brała udział również cała zamieszkała tam młodzież . Oprócz Krystyny i jej brata Macieja ps. "Rymwid" byli to młodzi Bachowie: Ina, Waldemar, Sola ( dzieci Głównego księgowego Huty Pokój, Alfreda Bacha), Tadeusz Radwan (bratanek Mieczysława), Andrzej Rudolf i inni. Drukowano gazetki i organizowano szkolenia sanitariuszy, transportowano broń i amunicję itp.
W połowie lipca 1944, brat Krystyny Maciej z Waldemarem Bachem poszli do partyzantki w lasach Koneckich, wzięli udział w akcji „Burza” i dotrwali w partyzantce do końca wojny .
W styczniu 1945, zaraz po wyzwoleniu, ojciec Krystyny, Mieczysław Radwan wraz z Alfredem Bachem wyruszyli na Śląsk do Nowego Bytomia, by uruchamiać produkcję w „Hucie Pokój” a Krystyna, jej matka oraz żona i córka Alfreda Bacha dołączyły do nich drugiej połowie marca.
W 1946 roku Krystyna w trybie przyspieszonym ukończyła dwie klasy gimnazjum i w lipcu 1947 w analogicznym trybie zdała maturę i jesienią rozpoczęła 4 letnie studia w Wyższej Szkole Administracji w Katowicach. W połowie ostatniego roku akademickiego tj. w grudniu 1950 roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, którą kontynuowała po ukończeniu studiów w 1951 roku.
W tym czasie, w 1950 roku z Ojcem i Matką przeprowadziła się z Nowego Bytomia do Gliwic do mieszkania na ul. Ziemowita.
W sierpniu 1951 roku na wycieczce organizowanej przez dr Mieczysława Orłowicza poznała swego przyszłego męża Zbigniewa Affanasowicza. Na wycieczkę wybrała się razem ze swoim ojcem, natomiast Zbigniew znał dr Orłowicza jeszcze sprzed wojny. Jego rodzice poznali się także na jednej z takich wypraw. Krystyna i Zbigniew pobrali się 19.04.1952 roku w Gliwicach.
We wrześniu 1952 Krystyna rozpoczęła pracę na Politechnice Śląskiej, w Dziale Organizacji Studiów, który to dział tworzyła. W 1953 roku objęła kierownictwo Działu Nauczania w Rektoracie.
W 1955 urodził się pierwszy syn Michał a 1958, drugi syn Rafał. W1976 zmarł nagle na zawał serca mąż Zbigniew Affanasowicz.
Nadchodziły lata 80 - te i Krystyna zaangażowała się w organizację komórki Solidarności w Rektoracie Politechniki Śląskiej.Skutki tego zaangażowania odczuła w czasie stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku. W 1982 roku została przesunięta ze stanowiska kierowniczego w Dziale Nauczania na studiach dziennych, na mniej prestiżowe, analogiczne stanowisko na studiach wieczorowych. W 1983 roku przeszła na emeryturę.
W maju 2015 roku świętowała swoje 90-te urodziny w towarzystwie swoich dwóch synów, czwórki wnuków, pięciorga prawnuków oraz licznie przybyłej rodziny.

Zmarła 24 maja 2022 w Rudach.

Twórca

Krysyna Affanasowiczowa, Ilona Affanasowiczowa

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1925

Współtwórca

Maria Wiktoria Radwan

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów