Zaświadczenie Dyrektora Politechnicznego Instytutu, że Mieczysław Radwan jest studentem wydziału Mechanicznego 1913

Tytuł

Zaświadczenie Dyrektora Politechnicznego Instytutu, że Mieczysław Radwan jest studentem wydziału Mechanicznego 1913

Temat

Pismo Dyrektora Politechnicznego Instytutu

Opis

Pismo Dyrektora Politechnicznego Instytutu Imperatora Mikołaja II, że Mieczysław Bronisławowicz Radwan, jest studentem wydziału Mechanicznego i jego dokumenty są chronione.. 1913

Twórca

P.O. Dyrektora

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1913-12-30

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

rosyjski