Pismo Jekaterinowskiej Fabryki*

Tytuł

Pismo Jekaterinowskiej Fabryki*

Temat

Pismo Urzędowe Jekaterinowskiej Fabryki Towarzystwa Rosyjskich Walcowni

Opis

Pismo Urzędowe na druku firmowym, Jekaterinowskiej Fabryki Towarzystwa Rosyjskich Walcowni, w sprawie podania Mieczysława Radwana o zwolnienie z obowiązku wojskowego

Twórca

Upoważniony w zastępstwie Dyrektora

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1916-08-20

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

rosyjski