Pismo Uspiesko-Kozłowskiej Jekaterinowskiej Fabryki*

Tytuł

Pismo Uspiesko-Kozłowskiej Jekaterinowskiej Fabryki*

Temat

Pismo Urzędowe Uspiesko-Kozłowskiej Jekaterinowskiej Fabryki Towarzystwa Rosyjskich Walcowni

Opis

Pismo Urzędowe na druku firmowym, Uspiesko-Kozłowskiej Jekaterinowskiej Fabryki Towarzystwa Rosyjskich Walcowni, w sprawie wypłacenia Mieczysławowi Radwanowi sumy 72rubli i 74 kopiejek jako wyrównanie należności z Ługańska oraz prośba o potwierdzenie tej sumy

Twórca

Dyrektor

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1916-08-25

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

rosyjski