Jan Radwan powstaniec styczniowy

Tytuł

Jan Radwan powstaniec styczniowy

Temat

Nota biograficzna Jana Radwana powstańca styczniowego, stryja Mieczysława Radwana, ojca Mieczysława Wiktora Radwana

Opis

Jan Radwan ( Jan Ludwik Radwan ), syn Józefa Jakuba Radwana i Julianny Pauler, urodził się w Furmanowie 24.06.1842 a ochrzczony został w Niekłaniu Wielkim w lipcu 1842. Powstaniec styczniowy wraz z bratem Władysławem. Właściciel apteki w Końskich. Ożeniony z Michaliną Chmielewską , ojciec Mieczysława Wiktora Radwana, sędziego i notariusza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W powstaniu styczniowym, w którym brał udział razem z bratem Władysławem służył "pod Langiewiczem". Z oddziałem brata Władysława brał udział w bitwie pod Małogoszczem. Po powstaniu został wzięty do wojska carskiego i podczas wojny tureckiej był wojskowym aptekarzem na Kaukazie w Tyflisie. "....znany w Końskim dobroczyńca i filantrop. Znał pamiętniki Paska i wszystkie dowcipy Zagłoby na pamięć. Zapalony myśliwy razem z Władysławem uprawiali łowy do późnej starości".

We wspomnieniach powstańca styczniowego Wiktora Gruszczyńskiego istnieje zapis, że przebywał on razem z Janem Radwanem w krakowskim szpitalu św. Ducha. Gruszczyński walczył w oddziale Langiewicza i w bitwie pod Pieskową Skałą (04.03.1863) został ranny. Po 2 miesiącach pobytu w ww. szpitalu udał się z Janem Radwanem na dalsze leczenie do wsi Rączka. Z tych wspomnień można wnioskować, że pod Pieskową Skałą został ranny również i Jan Radwan.

W 1870 roku został notowany w akcie ślubu brata Władysława Radwana z Emilią Jagielską jako " student Warszawskiego Uniwersytetu mieszkający w Warszawie"

Według książki "Pamiatnaja kniżka Radomskoj guberni" z 1908 w powiecie koneckim praktykowało kilku farmaceutów. I tak:
w Końskich: prowizor farmacji Iwan Osipowicz Radwan (prowizor farmacji - daw. tytuł zawodowy uzyskiwany przez pracowników aptek po kursie uniwersyteckim i praktyce zawodowej, niższy od magistra farmacji),
Pierwsza wzmianka o aptece (mowa o miejscu - późniejsza apteka pani Urszuli Ossowskiej) pochodzi rymowanej kroniki naszego miasta i dotyczy rewolucyjnych wydarzeń 1905 r. w Końskich (Kazimierz Kapel, Liryczny pamiętnik legionisty. Moje kartki 1903-1920, Kraków 2005):
W fabryce Hochberga, u szczytu komina,
Zawiesili robotnicy czerwone sztandary…
A policja aresztuje, bije napomina…
Przyszła karna ekspedycja: rabunki i kary.
Wtem bojownicy w przebraniu, więźniów uwolnili…
Wojsko poszło w pościgu… Strażnicy się skryli
Ja idę do apteki - już ją widzę w dali…
Magistrat - przystanąłem - policjant w ordynku…
Padły strzały… i strażnik na chodnik się wali…

Jan Radwan (Jan Ludwik) z Michaliną z Chmielewskich mieli dzieci : Stefana Włodzimierza (1887), Mieczysława Wiktora ( 1888 ) Antoniego Stanisława ( 1891 ), Marię Ludwikę ( 1893), Michala Stanisława ( 1900 ) i Zofię Katarzynę ( 1907 ).
Antoni – zmarł w dzieciństwie,
Stefan - inżynier leśnik, przed wojną nadleśniczy, po wojnie właściciel gospodarstwa rolnego w Ciszycy koło Tarłowa. Zmarł po wojnie. Jego żona Zofia zmarła po wojnie. Synowie Janusz i Kazimierz zmarli po wojnie.
Mieczysław Wiktor 1888 – 1973, sędzia, potem notariusz w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego żoną była Zofia z domu Krukowska 1890 – 1983.
Michał Radwan, pułkownik Straży Ogniowej w Warszawie, zmarł w 1947 r., jego żoną była Zofia z d. Świecka (1907 – 1992) w Warszawie, bezdzietni.
Zofia Katarzyna Radwan (1907 – 1953) w czasie wojny w AK (Kedyw), po wojnie pracownik umysłowy PKN, niezamężna.

Jan Radwan zmarł w Końskich w 1921, pochowany został razem ze swoim bratem Władysławem w Końskich na cmentarzu Parafialnym.

W okresie 1919 roku, po powrocie z Ługańska, zatrzymał się u Jana Radwana jego brat Bronisław Radwan z córką Józefą Wandą, w oczekiwaniu na powrót rodziny z Ługańska: żony Marii, syna Mieczysława z żoną Stanisławą, córki Haliny z mężem Georgijem Kalininem . Wracali osobno: Bronisław z córką koleją, żona Maria, syn Mieczysław z żoną oraz córka Halina z mężem, wracali przez Odessę i Marsylię. Bronisław czekał też na na powrót z wojny syna Adama, o którego losach wojennych Rodzina nic nie wiedziała

Twórca

Maria Wiktoria Radwan, Aleksander Radwan, Lechosław Wąsik

Źródło

Kazimierza Kapla z książki: Liryczny pamiętnik legionisty. Moje kartki 1903-1920, Kraków 2005.
Muzeum Historii Kielc (Radom mogil-2 ) Wiktor Gruszczyński 1863

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1842