Józef Radwan (Józef Joachim Radwan ) Szwoleżer Gwardii, powstaniec listopadowy

Tytuł

Józef Radwan (Józef Joachim Radwan ) Szwoleżer Gwardii, powstaniec listopadowy

Temat

Nota biograficzna Józefa Joachima Radwana, powstańca listopadowego, Szwoleżera Gwardii, bratanka prapradziadka Mieczysława Radwana oraz jego ojca Sebastiana Fabiana Radwana syna Józefa Wojciecha i Marianny Brzeskiej.

Opis

„Józef Joachim Benedykt Radwan (20 III 1787- 1836 ), s. Sebastiana i Salomei Koryckiej, żołnierz 1831 r.; po powrocie z zesłania, otrzymał posadę w komorze celnej n/ Wisłą, nieopodal miasteczka Pokrzywnica (obecnie Koprzywnica) a następnie w Sandomierzu; zm. w Sandomierzu; ż. Marianna Zawadzka (ur. ok. 1790); dzieci: Agnieszka, Franciszek.”
Wg. aktu zgonu : Józef Radwan Miecznik, syn Sebastiana i Salomei zmarł w Rytwianach par. Staszów w 1836 roku, zostawiając żonę Mariannę z Zawadzkich i sześcioro dzieci. Wg. geneteki Józef Radwan poślubił Mariannę Zawadzką w 1824 roku w Koprzywnicy.


Józef Joachim Radwan urodził się w Chybicach i miał młodszego brata Stanisława Radwana (1806 ), też powstańca listopadowego, który po powstaniu listopadowym osiadł w dobrach dzikowskich Jana Bogdana hr.Tarnowskiego, w parafii Miechocin.

Sebastian Fabian Radwan 1755 , ojciec Józefa Joachima i Stanisława , był bratankiem Jana Radwana, prapradziadka Mieczysława Radwana. Sebastian był synem Józefa Wojciecha i Marianny Wolskej, urodzony w Woli Skolankowskiej Parafii Iwaniska. Po śmierci swego dziadka w 1763 roku, Sebastian Radwan był ekonomem w Chybicach koło Pawłowa ok. 1783?- 1806, skąd pochodziła jego żona Salomea oraz w Bostowie ok. 1798 roku. Następnie jest notowany jako ekonom w Jeleniowie ok. 1811, w byłej własności rodziny swojej ciotki Marianny Brzeskiej. Jeleniów przeszedł w ręce Małachowskich ok. 1790, prawdopodobnie jako prezent ślubny dla Franciszki Małachowskiej - Karwickiej, córki Jacka Małachowskiego i dzierżawiony był wtedy przez W. Reklewskiego. Dwaj bracia Stanisława i Józefa Joachima, zmarli w Jeleniowie w 1811 i zostali pochowani w Nowej Słupi „ Antoni l.16 i Felix Synowie Sebastiana l. 53 ekonoma w Jeleniowie”.
Sebastian Radwan mieszkał też w folwarku Jawor - Wawrzeńczyce, parafia Świętomarz, razem z swoim ojcem Józefem, wujem Janem Aleksandrem ( Aleksandrem Janem) i dziadkiem Aleksandrem, który zmarł w 1763. Notowany tam jest zgon jego córki: „zmarła 28 1796 Wiktoria Radwan rodzice: Sebastian i Salomea (par.) Świętomarz „
”Folwark Jawor od stacji pocztowej Brody odległy o wiorst 10. Rozległość folwarczna wynosi mórg 308 a w tym grunta orne i ogrody 253 mórg, łąk mórg 23, pastwisk mórg 18, wody (staw) mórg 1, place mórg 1. Budynków drewnianych spisano 12. Folwark ma pokłady wapna. Wieś Jawor osad 19, z gruntem mórg 74, folwark ten w r. 1872 oddzielony od dóbr Wawrzeńczyce”
akt. 01.07.2018, 04.02.2023

Twórca

Maria Wiktoria Radwan, Monika Bryła-Mazurkiewicz, Marek Zaborski

Źródło

Legiony napoleońskie: Robert Bielecki Szwoleżerowie Gwardii. 1 Słynne pułki polskie, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1996 Nr biogramu 1307, geneteka. Archiwum Główne Akt Dawnych 1/399/0/-/229 Radwanowie herbu Radwan i Stanisław Bar. 1713, 1754, 1808, 1842

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1787