Dymarki Świętokrzyskie. M.Radwan do E.Massalski list w sprawie ośrodka badań terowych starożytnego świętokrzyskiego hutnictwa z dnia 21 i 22.03.1961.

Tytuł

Dymarki Świętokrzyskie. M.Radwan do E.Massalski list w sprawie ośrodka badań terowych starożytnego świętokrzyskiego hutnictwa z dnia 21 i 22.03.1961.

Opis

M. Radwan do E. Massalski list w sprawie ośrodka badań terowych starożytnego świętokrzyskiego hutnictwa z dnia 21 i 22. 03. 1961. Projekt M. Radwana przesłany do J. Pazdura. M. Radwan w liście z dn. 22. 03. określa rolę J. Kuczyńskiego i K. Bielenina w projekcie

Twórca

M. Radwan

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1961