Dymarki Świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list w sprawie badań terenowych i C14 z dnia 11.04.1961

Tytuł

Dymarki Świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list w sprawie badań terenowych i C14 z dnia 11.04.1961

Opis

Dymarki Świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list w sprawie badan terenowych i C14 z dnia 11.04.1961 oraz prośba o wsparcie K. Bielenina

Twórca

M. Radwan

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1961