Przeglądaj obiekty (razem 455)

Zaświadczenie Wileńskiego Miejskiego Administratora (Copy).jpg
Zaświadczenie Wileńskiego Miejskiego Administratora, że student Kijowskiego Instytutu, Mieczysław Bronisławowicz Radwan...

Zaświdczenie pracy 1945-01-27.jpg
Zaświadczenie pracy Mieczysława Radwana na stanowisku zastępcy Dyrektora wydane pzez Odlewnię Metali i Warsztatów Mechanicznych w Nieborowie

Zaświadczeniae zatrudnienia w  Hucie Ostrowiec 1950 (Copy).jpg
Zaświadczenie o zatrudnieniu Mieczysława Radwana w Hucie " Ostrowiec" z 1950

Zaświadczenie 1912 (Copy).jpg
Zaświadczenie z dnia 1912-07-31o odbyciu stażu studenckiego przez "?" Radwana, studenta Kijewskawo Politechniczeskawo Instituta Imperatora Aleksandra II, w oddziale walcowni Zawoda Noworosyjskowo Obszczestwa, w terminie 31 maja do 31 lipca 1912.…

Zaświdczenie Gminy 1945-01-25 (Copy).jpg
Zaświadczenie Gminy w Pomykowie, że Mieczysław Radwan był mieszkańcem gminy i udaje się do pracy w Nowym Bytomiu

Friedenshutte 1939-10-10.jpg
Zaświadczenie Friedenshutte ( Huty Pokój) dla Burmistrza Nowego Bytomia

Zaświadczenie Administracji Towarzystwa Akcyjnego (Copy).jpg
Zaświadczenie Administracji Akcyjnego Towarzystwa Hutniczego Nadzoru i Olchowskich Fabryk w Ukspiensku?

Zaświadczenie Dyrekcji Zakładów Ostrowieckich.jpg
Zaświadczenie Dyrekcji Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Ostrowcu z dnia 19 lipca 1922 zaświadczające, że Mieczysław Radwan jest Szefem Biura Technicznego

Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych (Copy).jpg
Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział III Sekcja Oświaty i Kultury , wydane w Warszawie w 1920, że Mieczysław Radwan może mieszkać poza koszarami na czas kursu w dniach od 15. października do 1. listopada

Zaproszenie od Wojewody Kieleckiego.jpg
Zaproszenie Mieczysława Radwana na konferencję w sprawie Gór Świętokrzyskich od Wojewody Kieleckiego
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2