Przeglądaj obiekty (razem 59)

  • Kolekcja: Dymarki Świętokrzyskie. Mieczysław Radwan - badania starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego do 1968 roku

RAWAN BIELENIN RÓŻAŃSKI FAKTY I MITY  26 05 2020  zm..pdf
Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich i roli Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego, profesorów AGH, metalurgów…

Sprawozdanie kierpwnika Zespołu za okres 1954 do 1962_4_2_62_1 - Kopia 1.jpg
Sprawozdanie Kierownika Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie Mieczysława Radwana za okres 1954-1960, 1960. Niepublikowane

Mieczysław RADWAN, Istota procesów metalurgicznych a poglą­dy niektórych archeologów,

M. Radwan do E. Massalski list w sprawie ośrodka badań terowych starożytnego ośrodka świętokrzyskiego hutnictwa z dnia 21 i 22. 03. 1961      1.JPG
M. Radwan do E. Massalski list w sprawie ośrodka badań terowych starożytnego świętokrzyskiego hutnictwa z dnia 21 i 22. 03. 1961. Projekt M. Radwana przesłany do J. Pazdura. M. Radwan w liście z dn. 22. 03. określa rolę J. Kuczyńskiego i K.…

M. Radwan do E. Massalski list z dnia 27.09.1960.JPG
M. Radwan do E. Massalski list z dnia 27.10.1960, w którym M. Radwan prosi przyjazd do Krakowa J. Kuczyńskiego i Z. Pyzika

Dymarki świętokrzyskie CHRONOLOGIA BADAŃ STAROŻYTNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZAGŁĘBIA HUTNICZEGO według publikacji i danych źródłowych  aktualizacja 21-10- 2020.pdf
Z badań nad dymarką świętokrzyską. CHRONOLOGIA BADAŃ STAROŻYTNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZAGŁĘBIA HUTNICZEGO
według publikacji i danych źródłowych od początku XIX do lat 70. XX w .
Więcej o okresie 1954-1968 w obiekcie:
Zespół Historii Polskiej…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2