Przeglądaj obiekty (razem 16)

  • Kolekcja: Rodzina Mieczysława Radwana. Rodziny spokrewnione

Zofia Schneider de Heldenburg ok.1939
Zofia Schneider de Heldenburg „Krystyna”, córka Wiktora, majora Wojska Polskiego i Eugenii z Tabęckich h. Dąbrowa, żona Macieja Wincentego Radwana, matka Marii Wiktorii i Michała Radwanów. Urodziła się w Dolinie nad Stryjem 28 XI 1917 w czasie…

Herb Schneider von Heldenburg
Rodzina Schneider von Heldenburg to rodzina austriackich prawników i wojskowych, spokrewniona ( wg podań rodzinnych) blisko z Metternichem.
Przedstawiciele rodziny Schneider von Heldenburgów, notowani są w austriackich”Adlaes Lexikon”, spisach…

mjr Wiktor  Schneider de Heldenburg.jpg
Wiktor Schneider de Heldenburg oficer c.k. armii i major WP był synem Wincentego Schneider de Heldenburga i Rozalii Magzier primo voto Swerhun. Urodził się 20. 06. 1880 w Słobodzie Złotej k. Kozowej i Brzeżan a zmarł 10.6.1941 w Oświęcimiu…

Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) Hofrat dworu wiedeńskiego 1883.jpg
Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) Hofrat dworu wiedeńskiego, prawnik, urodził się w 1849 w Czerwonogrodzie jako syn Ignaza Schneider von Heldeburga , notariusza w Monasterzyskach i Wiktorii Dunin-Kozickiej z Kozic h. Łabędź , córki…

Herb Achinger.png
Ajchigier, herb przyniesiony za czasów Zygmunta I po raz pierwszy z Niemiec do Polski przez Zybulta Ajchigiera, który ożenił się z Polką Maleczkowską. Zmarły r. 1582 w Krakowie Augustyn Ajchigier, synowiec Zybulta, słynął jako biegły lingwista.…

Michał Affanasowicz.jpg
Michał Józef Affanasowicz (1887 - 1946) profesor doktor, inżynier mechanik, harcmistrz, członek Związkowego Naczelnictwa Skautowego, Komendant Krakowskiej Chorągwi Męskiej. Urodził się 22 listopada 1887 roku w Petersburgu, w rodzinie Konstantego…

Zbigniew Affanasowicz.jpg
Zbigniew Affanasowicz był synem Marii z Sawczyńskich i Michała Affanasowicza. Tak o jego życiu opowiada jego żona, Krystyna z Radwanów Affanasowiczowa : .....Ostatecznie, po wszystkich wojnach Maria z Sawczyńskich i Michał Affanasowicz osiedli w…

Michał Affanasowicz jr..jpg
Michał Zbigniew Affanasowicz , Dyrektor Rolfe- Judd Polska, mgr inż. arch., syn Michała Macieja Affanasowicza, studiował architekturę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uzyskał dyplom mgr inż. arch. w 2002.
Zanim dołączył do Rolfe Judd pracował…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2