Przeglądaj obiekty (razem 743)

Henryk Grodecki hetman cieszyński XVI w.
Radwanowie i Radwanici, szkic popularno - historyczny o historii rycerzy Radwanitów w Polsce w okresie XI-XVw

Herb Radwan zawołanie Kaja.jpg
Krótka historia Rodu Radwanów od 1021 roku i rodziny Radwanów sandomierskich.

Dwór Brzeskich w Brzeźcach, obecnie Muzeum Wsi Radomskiej
Brzescy h. Topór wyszli ze wsi Brześce nad Pilicą w ziemi czerskiej, a brali przydomek Żegota. Stanisław Antoni Żegota B., podstoli łomżyńskiej 1748 r. (Ws.90 k.24v). Boniecki niesłusznie umieszcza go między Prawdzicami. Wedle tego autora nabył on w…

Bolmin przed zniszczeniem 1914.jpg
Bolmin to wieś położona w pobliżu Chęcin. Najstarsza wzmianka o wsi Bolmin znajduje się w „Liber Beneficiorum” i sięga lat 1510-1520. Od XVI w. do 1798? wieś lub część wsi, należy do Brzeskich z Brzeziec (h. Ciołek ? Prawdzic? Topór) Żegota…

Herb Achinger.png
Ajchigier, herb przyniesiony za czasów Zygmunta I po raz pierwszy z Niemiec do Polski przez Zybulta Ajchigiera, który ożenił się z Polką Maleczkowską. Zmarły r. 1582 w Krakowie Augustyn Ajchigier, synowiec Zybulta, słynął jako biegły lingwista.…

REKLEWSCY PARYSOWIE GAGATNICCY- MIEJSCA ZWIĄZANE Z RODZINĄ   Marii Eleonory Reklewskiej matki Mieczysława Radwana 3V2019.pdf
Reklewscy Parysowie Gagatniccy - miejsca związane z rodziną Marii Eleonory Reklewskiej h. Gozdawa, matki Mieczysława Radwana.

Herb Gozdawa
Protoplasta linii opatowskiej Reklewskich, Wojciech Reklewski de Rekle h. Gozdawa, urodził się ok. 1650 i jest synem Wojciecha Reklewskiego de Rekle h. Gozdawa, cześnika sandomierskiego i Teodory Chodakowskiej. Dostał w spadku (dzierżawę)…

Gozdawa - wg Długosza  z XV w.jpg
O Reklewskich de Rekle i Fragmenty „Sagi Rodu De Rekle Reklewskich”

Rodzina Reklewskich h. Gozdawa II jest starą rodziną szlachecką wywodzącą się z Rekli w ziemi sieradzkiej w parafii Rząśnia. Z dokumentu „oczyszczenia szlachectwa” z roku 1375…

Kościół św. Prokopa w Krzcięcicach
Notowany w aktach grodzkich Nowego miasta Korczyna Jan Radwan "dziedzic Żernik", wg dokumentów z AGAD nie pochodził z Żernik koło Sędziszowa i Krzcięcic a z Żernik k. Buska w parafii Stopnica.

Radwanowie "sędziszowscy" w parafii Krzcięcice …
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2